1 dag
met leerlingen/studenten

De stille leerling: niet lastig..of toch?

Voor wie?

Voor docenten en begeleiders die te maken krijgen met studenten en leerlingen waar zij niet zo goed raad mee weten. Het lijkt net of alles wat je inzet aan docentvaardigheden en aan goede bedoelingen geen enkel effect lijkt te hebben. Deze workshop houdt zich bezig met een aantal aanvullende didactische principes en vaardigheden waarmee je meteen de volgende dag aan de slag kan.

Wat levert het op?

  • Inzicht in de mechanismen waarmee stille (subassertieve) leerlingen kampen.
  • Vaardigheden om daar adequaat op te reageren. Hoe kun je door je eigen gedrag als docent of begeleider ook deze groep uitnodigen om aanwezig te zijn?
  • Aanvullende didactische principes en vaardigheden waarmee je meteen aan de slag kunt, zowel in de klas als bij individuele begeleiding.
2.5 dagen
met leerlingen/studenten

Het korte lontje..

Voor wie?

Gedragsalternatieven bij conflicten, Gedragsalternatieven voor agressie

Deze training is bedoeld voor jongeren die elke keer weer in conflicten terecht lijken te komen. Die daarbij gebruik maken van verbaal of fysiek geweld of iets wat daarbij in de buurt komt. Ook hun kleine aanvaringen escaleren steeds. Voorwaarde voor de effectiviteit van de training is dat de deelnemer de situatie zelf als ongewenst of problematisch ervaart. De training is geschikt voor deelnemers die elkaar nog niet eerder ontmoet hebben. Het is ook mogelijk om een bestaande groep, inclusief begeleiders, als compleet “systeem” te trainen.

Wat levert het op?

  • Het inzicht dat angst en boosheid natuurlijke en noodzakelijke emoties zijn. En dat er instinctief een fight-flight-freeze-reactie optreedt.
  • Het inzicht dat de fight-reactie geen automatisme hoeft te zijn.
  • Alternatieve reacties voor vechten en agressie.
  • Conflicten nuttig en productief kunnen maken.
  • Je kan en mag jezelf zijn en zijn en je eigen grenzen bewaken, maar je bewaart ook de relatie met de ander.
  • Ontspanning door middel van diverse oefeningen.
  • Je hebt geoefend met meer vreedzame manieren van communiceren.