De Waaier Academie en Peer Support

De Waaier Academie is bezig met mensen die leren, groeien en zich ontwikkelen. Onze missie is om mensen daarbij te ondersteunen. Onze overtuiging is dat het volledig benutten van wat je in je mars hebt, je gelukkig maakt. Mensen zijn niet geboren om stil te staan. Elk stapje, elke beweging, helpt ons weer wat verder. Daarnaast is de overtuiging van de Waaier Academie dat wij niet gemaakt zijn om alles alleen te moeten doen. We floreren het beste als we kunnen delen en als we ons gezien en gehoord voelen.

Het is dus geen toeval dat de Waaier Academie vooral opereert binnen het onderwijs. Doceren en begeleiden zijn de mooiste bezigheden die je je maar bedenken kunt. Soms gaat dat niet helemaal vanzelf. De Waaier Academie komt in actie om de begeleiders te begeleiden en de ondersteuners te ondersteunen!

De Waaier Academie wil zich vervolgens graag zo snel mogelijk overbodig maken. We helpen om de ingezette ontwikkeling in de organisatie in te bedden en daardoor een duurzaam effect te hebben. Geen incidentele opleving met goede voornemens en plannen, maar een “way of life”.

Om dit te kunnen bereiken, heeft de Waaier Academie de Peer Support-methodiek ontwikkeld.

Wat is Peer Support?

De term

In de Verenigde Staten is Peer Support een ingeburgerde term in het voortgezet onderwijs. Het gaat dan meestal om oudere leerlingen die de jongere ondersteunen. Ook in de hulpverlening komt de term voor: vooral bij traumaverwerking en in de verslavingszorg (en ook bij de Weight Watchers en de AA!).

De Peer

De Peer is iemand die behoort tot dezelfde groep, iemand die het gelijke of iets soortgelijks heeft meegemaakt of gaat meemaken. Degene die het proces begeleidt, noemen we de “senior”. Hij/zij heeft meer kennis en ervaring, maar niet speciaal op grond van leeftijd.

De Senior-Peer

De Senior-Peer steunt, stimuleert (zelf-)reflectie en wijst soms de weg. De senior is een rolmodel die de ontwikkeling “voorleeft”. De Senior-Peer is flexibel en vooral gericht op de belangen van de Peers. Zelf leert hij ook veel. De Senior moet skills op het gebied van begeleiden aangeleerd hebben om de gewenste hoge impact te bereiken. Hij zal vooral veel vragen stellen om daarmee het reflectief vermogen van de Peers te vergroten. Hij/zij richt zich in de begeleiding op de eventuele beperkende overtuigingen die zich bij de junior in deze context voordoen. Binnen een Peer Support-team ondersteunen de Peers elkaars ontwikkeling, bijvoorbeeld door vormen van intervisie.

Peer Support

Speelt zich dus af op het snijvlak van de activiteiten van de docent, de coach en die van de vriend/collega.

Peer Support Venn Diagram

Overeenkomst met Peer Verschil met Peer
docent Contextrijk, kennis van de inhoud De Peer doceert niet, “weet het niet beter”, geen expert
coach Gericht op reflectie en lifeskills De Peer is gericht op ontwikkeling in specifieke context
vriend/collega Delen, voorleven, community vormen Niet vrijblijvend, resultaatgericht, gericht op ontwikkeling

Ontwikkeling, leren en groei...

Als mensen aan het werk zijn, dan zijn ze vooral veel aan het doen. Na verloop van tijd zijn er allerlei vormen van gedrag ingeslepen en daardoor een automatisme geworden. Zelfs de bijbehorende overtuigingen (“Zo gaat het hier nou eenmaal”, “Ik kan het niet op een andere manier” “Ze willen me toch geen kans geven”) en de capaciteiten (bijvoorbeeld: samenwerken, communiceren, analyseren) komen op die manier aardig vast te zitten. Dat houdt de ontwikkeling en de groei tegen.

De manier om hieruit los te komen is niet zo ingewikkeld: gewoon vragen stellen en reflecteren. Maar het is lastig om dat helemaal op eigen kracht te doen. Vragen zoals: “Wat gebeurt er hier eigenlijk?”, “Moet dit echt zo?” “Wat heb je hier aan”? kunnen snel de ontwikkeling in gang zetten. Dat gebeurt vooral als de vragen gesteld worden door iemand, die de betrokkene en de context goed begrijpt.

Natuurlijk is het dan nog niet klaar: er moeten antwoorden komen en er moet een plan gemaakt worden voor “nieuw” gedrag, waar vervolgens weer mee geëxperimenteerd kan worden. Zo komt, voordat je het weet, de cyclus van groei en ontwikkeling op gang...

Waarom werkt Peer Support zo goed?

Vijf pijlers borgen de effectiviteit van Peer Support:

1. Contact

De kwaliteit van het contact is voor een deel subjectieve beleving. De volgende trefwoorden geven daar wat meer diepte aan: delen, herkennen, accepteren en vertrouwen. Erkend, gehoord en gezien worden. Wederkerigheid, gelijkwaardigheid. Verbinding. Positieve psychosociale interactie. Oogcontact. “Wij” i.p.v. “jullie”.

2. Empowerment

Steunen, bekrachtigen,bevragen en interviseren. Sociale steun, aanmoediging en zelfvertrouwen geven en ontvangen. Reflecteren, vragen stellen (voorbij de comfortzone), feedback geven en ontvangen.

3. Rolmodel-leren

Geloofwaardige rolmodellen met doeltreffende coping skills. Zij hebben een groter gedragsrepertoire. Zij geven advies en wijzen de weg. Zij laten voorbeeldgedrag zien op het gebied van samenwerking, omgangsvormen en ook op het toepassen van Geweldloze Communicatie. Hun kennis en ervaring blijven op deze manier behouden. Meester-gezel-model!

4. Duurzaamheid

De ontwikkeling wordt duurzaam gemaakt door de organisatie er op in te richten. Wat niet nodig is: kortstondige externe impulsen, waarna men weer overgaat tot de orde van de dag. De ontwikkeling is een permanent proces geworden en werkt als een olievlek. Mensen horen bij een leercommunity binnen een organisatie. Wat geleerd wordt, wordt geintegreerd in het dagelijkse leven.

5. Eenvoud

Peer support is een oud, begrijpelijk oerconcept, gestoeld op de menselijke (familie-)maat. Het is simpel en met weinig extra kosten uit te voeren.. Het is licht, luchtig, positief en vrolijk!

Hoe past de Waaier Academie Peer Support toe?

  1. Train ouderejaars studenten om jongerejaars te begeleiden
  2. Train nieuwe begeleiders van de training Sterk in je Schoenen
  3. Train teams om elkaar te begeleiden en beter te gaan samenwerken (teamintervisie)
  4. Train ervaren managers en andere medewerkers om nieuwe collega’s te begeleiden

Lees door op de pagina aanbod.